Βιωματικό Σεμινάριο Εκπαίδευσης αποτελεσματικού γονέα

Βιωματικό Σεμινάριο Εκπαίδευσης αποτελεσματικού γονέα

Μετά από αιτήματα αρκετών γονέων για δημιουργία ομάδων αλληλοϋποστήριξης, η Διάδραση-Εργαστήριο Μελέτης της Ανθρώπινης Επικοινωνίας οργανώνει Βιωματικό Σεμινάριο Εκπαίδευσης αποτελεσματικού γονέα.

Στόχοι σεμιναρίου αποτελεσματικού γονέα:

 • η ουσιαστική αλληλεπίδραση ανακαλύπτοντας νέες δυνατότητες σκέψης και δράσης,
 • η ανατροφοδότηση του ένος από τον άλλον νοιώθoντας πιο δυνατοί στο ρόλο μας ως γονείς,
 • η ανάπτυξη και διατήρηση ζεστής και αποτελεσματικής σχέσης με τα παιδιά μας, με στόχο τις λειτουργικότερες ενδοοικογενειακές σχέσεις, βασιζόμενες στην αμοιβαία αγάπη και τον σεβασμό στην διαφορετικότητα μας,
 • η ενδυνάμωσή μας με ελπίδα, επίγνωση και δύναμη με στόχο την αυτοπραγμάτωση των παιδιών μας αλλά και του ίδιου μας του εαυτού.

γονέα παιδιού με ειδικές ανάγκες 2

Περιεχόμενο σεμιναρίου αποτελεσματικού γονέα:

Σε κάθε συνάντηση θα γίνεται μια εισήγηση από την συντονίστρια, Αδάμ Αναστασία, και στην συνέχεια ο λόγος θα δίνεται στους συμμετέχοντες, για να εκφραστούν στο συγκεκριμένο θέμα και να αναστοχαστούν τα βιώματά τους.

Με τις κατάλληλες βιωματικές ασκήσεις και τις ανοικτές ερωτήσεις από τις συντονίστριες θα δοθεί η ευκαιρία στους γονείς να εκπαιδευτούν σε νέες δεξιότητες όπως:

 • ενεργητική ακρόαση,
 • εγώ-μήνυμα,
 • «διπλά μηνύματα»,
 • διαχείριση συγκρούσεων.

Στο ασφαλές και υποστηρικτικό πλαίσιο της ομάδας, η αλληλεπίδραση με τους άλλους γονείς και τη συντονίστρια, θα δώσει τη δυνατότητα ανακούφισης από αρνητικά συναισθήματα και αναγνώρισης των αναγκών του κάθε γονέα χωριστά.

Η διάδραση του κάθε συμμετέχοντα μέσα στην ομάδα θα του δώσει τις προϋποθέσεις για εδραίωση λειτουργικότερων τρόπων επικοινωνίας με το παιδί του, με τα άλλα μέλη μέσα στην οικογένεια αλλά και με ολόκληρο το κοινωνικό δίκτυο στο οποίο ανήκει.

Σε ποιους απευθύνεται το σεμινάριο αποτελεσματικού γονέα:

Το βιωματικό σεμινάριο απευθύνεται σε γονείς.

Μέρα- ώρα συναντήσεων:

 • κάθε Τετάρτη 10.00-11.30 π.μ.

Έναρξη:                      

 • Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016

Τόπος: Διάδραση-Εργαστήριο Μελέτης της Ανθρώπινης Επικοινωνίας  (μετρό Αμπελοκήπων)

Διάρκεια σεμιναρίου: Kύκλος δέκα (10) εβδομαδιαίων θεματικών συναντήσεων

Διάρκεια κάθε συνάντησης: 1,5 ώρα

Αριθμός συμμετεχόντων: 7-12 άτομα

Δήλωση συμμετοχών- επικοινωνία:

 • email: info@idiadrasi.gr
 • τηλέφωνα: 694.8082.484

Μεριμνήστε για έγκαιρη δήλωση συμμετοχής, καθώς ο αριθμός συμμετεχόντων είναι εξαιρετικά περιορισμένος.