Σεμινάριο αποτελεσματικού γονέα

Βιωματικό σεμινάριο αποτελεσματικού γονέα.

Το βιωματικό σεμινάριο αποτελεσματικού γονέα επιστρέφει, γιατί εσείς το ζητήσατε!

%cf%83%ce%b5%ce%bc%ce%b9%ce%bd%ce%ac%cf%81%ce%b9%ce%bf-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b3%ce%bf%ce%bd%ce%ad%ce%b1-4

Βιωματικό σεμινάριο αποτελεσματικού γονέα

Στόχοι:

Η ενδυνάμωση των συμμετεχόντων με ελπίδα, επίγνωση και δύναμη με σκοπό την αυτοπραγμάτωση των παιδιών τους αλλά και του ίδιου τους του εαυτού,

Η αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων ανακαλύπτοντας νέες δυνατότητες σκέψης και δράσης,

Η αποτελεσματική εφαρμογή τεχνικών στο πώς να:

  • Εφαρμόζουν την «ενεργητική» ακρόαση, την ειλικρινή έκφραση συναισθημάτων και την αποτελεσματική οριοθέτηση, προκειμένου να κρατούν ανοιχτά τα κανάλια επικοινωνίας μεταξύ αυτών και των παιδιών τους,
  • Επιλύουν συγκρούσεις με δημιουργικό τρόπο που βοηθούν την ανάπτυξη των παιδιών και την ενδυνάμωσή τους ως προσωπικοτήτων, ενώ ταυτόχρονα οι γονείς δε «χάνουν» τον εαυτό τους,
  • Ανατρέφουν παιδιά σε πλαίσιο αμοιβαίου σεβασμού, χωρίς βία ή παθητικότητα, με στόχο την υπευθυνότητα, αυτοπειθαρχία, αυτοδυναμία και ανθεκτικότητά τους.
  • Αναπτύσσουν και διατηρούν ζεστές και αποτελεσματικές σχέσεις με τα παιδιά και κατά συνέπεια λειτουργικότερες ενδοοικογενειακές σχέσεις.

%cf%83%ce%b5%ce%bc%ce%b9%ce%bd%ce%ac%cf%81%ce%b9%ce%bf-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b3%ce%bf%ce%bd%ce%ad%ce%b1-2

Βιωματικό σεμινάριο αποτελεσματικού γονέα

Περιεχόμενο:

Το παρεχόμενο σεμινάριο αποτελεσματικού γονέα εμπνέεται από την ψυχολογική θεωρία του δρ. Thomas Gordon,  διάσημου ψυχολόγου και διακεκριμένου στα θέματα ανάπτυξης της διαπροσωπικής επικοινωνίας και επίλυσης συγκρούσεων.

Σε κάθε συνάντηση γίνεται αρχικά μια εισήγηση από τη συντονίστρια, Αδάμ Αναστασία, ψυχολόγο και μητέρα. Στη συνέχεια ο λόγος δίνεται στους συμμετέχοντες, οι οποίοι αναστοχαζόμενοι τα βιώματά τους, εκφράζουν τους προβληματισμούς τους με αφορμή το συγκεκριμένο θέμα και συμμετέχουν σε βιωματικές ασκήσεις τύπου role playing.

Με αυτές τις κατάλληλες βιωματικές ασκήσεις τύπου role playing κ.ά. δίνεται η ευκαιρία στους γονείς να εκπαιδευτούν σε νέες δεξιότητες, όπως:

  • ενεργητική ακρόαση,
  • εγώ – μήνυμα,
  • διαχείριση συγκρούσεων.

Στο ασφαλές και υποστηρικτικό πλαίσιο της ομάδας, η αλληλεπίδραση με τους άλλους γονείς και τη συντονίστρια, δίνει τη δυνατότητα ανακούφισης από αρνητικά συναισθήματα και αναγνώρισης των αναγκών του κάθε γονέα χωριστά.

Η διάδραση του κάθε συμμετέχοντα μέσα στην ομάδα εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για εδραίωση λειτουργικότερων τρόπων επικοινωνίας με το παιδί του, με τα άλλα μέλη μέσα στην οικογένεια αλλά και με ολόκληρο το κοινωνικό δίκτυο στο οποίο ανήκει.

Βιωματικό σεμινάριο αποτελεσματικού γονέα:

Σε ποιους απευθύνεται;

Το βιωματικό σεμινάριο αποτελεσματικού γονέα απευθύνεται κυρίως σε γονείς αλλά και στο ευρύ κοινό, αφού οι δεξιότητες που βιωματικά διδάσκονται είναι θεμελιακές για λειτουργικότερες διαπροσωπικές σχέσεις σε κάθε πλαίσιο.

%cf%83%ce%b5%ce%bc%ce%b9%ce%bd%ce%ac%cf%81%ce%b9%ce%bf-%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%84%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-%ce%b3%ce%bf%ce%bd%ce%ad%ce%b1-3

Βιωματικό σεμινάριο αποτελεσματικού γονέα:

Πληροφορίες διεξαγωγής

Διάρκεια σεμιναρίου: 20 ώρες

Οι συναντήσεις θα ξεκινήσουν την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου 2016 και θα λαμβάνουν χώρα σε μέρα και ώρα που θα αποφασισθεί από το σύνολο της ομάδας που θα συγκροτηθεί στα γραφεία της Διάδρασης στην Αθήνα.

Τόπος: Διάδραση-Ινστιτούτο Μελέτης της Ανθρώπινης Επικοινωνίας (μετρό Αμπελοκήπων).

Αριθμός συμμετεχόντων: 7-12 άτομα.

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.

Δήλωση συμμετοχών – επικοινωνία:

email: info@idiadrasi.gr

τηλέφωνα: 694.8082.484

Μεριμνήστε για έγκαιρη δήλωση συμμετοχής, καθώς ο αριθμός συμμετεχόντων είναι εξαιρετικά περιορισμένος.

Κοινοποιήστε το ελεύθερα σε άτομα που θεωρείται ότι τα ενδιαφέρει.