Χρυσόστομος Παπασπύρου

Χημικός – Δρ. Γλωσσολογίας – Διευθυντής Κωφών Λυκείου Αγίας Παρασκευής

Χημικός του Πανεπιστημίου Αθηνών με προχωρημένες σπουδές στην οργανική χημεία στο Πολυτεχνείο της Ζυρίχης (ΕΤΗ) και αριστούχος διδάκτωρ φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Αμβούργου στην γλωσσολογία με ειδίκευση στις κινηματικές (νοηματικές) γλώσσες. Διαθέτει πιστοποιημένη γνώση διοίκησης, καθοδήγησης και τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) από το Πανεπιστήμιο του Αμβούργου. Διαθέτει τριαντάχρονη εκπαιδευτική και διδακτική εμπειρία στο Ειδικό Γυμνάσιο και στο Γενικό Λύκειο Κωφών & Βαρηκόων Αθηνών (Αγία Παρασκευή), τα οποία διευθύνει από το 2009 και μέσα στα οποία εποπτεύει την πρακτική και την ερευνητική εργασία φιλοξενουμένων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών παιδαγωγικής από τα Πανεπιστήμια Αθηνών, Αμβούργου και Βερολίνου. Γνωρίζει αγγλικά, γερμανικά, πορτογαλικά, καθώς επίσης και την ελληνική, την γερμανική και την κυπριακή κινηματική γλώσσα. Είναι τακτικός επιστημονικός συνεργάτης των Πανεπιστημίων Αθηνών και Αμβούργου από το 1990. Έχει διατελέσει επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου με πλήρη διοικητικά και ακαδημαϊκά καθήκοντα. Έχει διατελέσει μέλος επισήμων επιστημονικών επιτροπών στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου και στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου, μέσα στο πλαίσιο των οποίων ηγήθηκε ως επιστημονικός υπεύθυνος και συγγραφέας για την καταγραφή της γραμματικής της γερμανικής κινηματικής γλώσσας και για την καταγραφή της γραμματικής και του λεξιλογίου της κυπριακής κινηματικής γλώσσας σε επίσημα γλωσσολογικά ερευνητικά προγράμματα. Έχει διατελέσει μέλος επισήμων τριμελών επιτροπών αξιολόγησης μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει δημιουργήσει καινοτόμα πολυμεσικά εκπαιδευτικά εργαλεία για την δίγλωσση εκπαίδευση ανηκόων (κωφών) στην Ελλάδα, τα οποία έχουν εγκριθεί επίσημα από το Υπουργείο Παιδείας. Έχει πραγματοποιήσει πολυάριθμες εισηγήσεις γύρω από τις κινηματικές γλώσσες και την εκπαίδευση των ανηκόων σε επιστημονικές ημερίδες, συνέδρια και σεμινάρια στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή και έχει δημοσιεύσει σε διάφορες γλώσσες συνολικά περίπου 50 έργα (βιβλία, CD, DVD, συνεισφορές σε συλλογικούς επιστημονικούς τόμους, άρθρα, μελέτες, βιβλιοκριτικές και μεταφράσεις λογοτεχνικών έργων). Είναι ανήκοος.

 

Έργα του Χρυσόστομου Παπασπύρου

Εισηγήσεις σε συνέδρια και σεμινάρια

1985                    Η εκπαίδευση του κωφού παιδιού, εισήγηση στο πανελλήνιο Συνέδριο για το κωφό άτομο, 26-28 Απριλίου, Αθήνα.

1989                    A transformational model for sign language, εισήγηση στο 3. International Workshop for Deaf Researchers, 21-24 Ιουλίου, Πανεπιστήμιον Αμβούργου, Αμβούργο.

1989                    A generative-transformational basic concept for the common interpretation of sign language and spoken language, εισήγηση στο 3. European Congress on Sign Language Research, 26-31 Ιουλίου, Πανεπιστήμιον Αμβούργου, Αμβούργο.

1990                    The Sync-writer computer programme, εισήγηση στο Congress on Sign Language Research and Application, 23-25 Μαρτίου, Πανεπιστήμιον Αμβούργου, Αμβούργο.

1993                    Γλωσσική συνείδηση και κοινωνική ταυτότητα: κοινωνικοποίηση διά της γλώσσας με παράδειγμα το κωφό άτομο, εισήγηση στο συνέδριο: Η Ειδική Αγωγή Σήμερα, 28 Απριλίου, Λεμεσός.

1993                    Γενική εισαγωγή σε ένα ρεαλιστικό και ανθρωπιστικό πρότυπο σχολείου κωφών, εισήγηση στο συνέδριο: Η Ειδική Αγωγή Σήμερα, 29 Απριλίου, Λεμεσός.

1993                    Psycholinguistische Aspekte der Zweisprachigkeit Gehörloser, εισήγηση στο Kongreß zur Zweisprachigkeit Gehörloser, 15-17 Οκτωβρίου, Πανεπιστήμιον Αμβούργου, Αμβούργο.

1993                    Ανάπτυξη ταυτότητας στα άτομα με ειδικές ανάγκες και ο ρόλος του ειδικού στην επικοινωνιακή ένταξή τους, σεμινάριο κατάρτισης της Control-Data, 22-25 Οκτωβρίου, 25 διδακτικές ώρες, Αθήνα.

1994                    Σκέψη και γλώσσα: γενικευμένη προσέγγιση στον ανθρώπινο λόγο, εισήγηση στο ΤΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Αθηνών, 12 Μαΐου, Αθήνα.

1994                    Zur Gebärdensprach-Gebrauchsschrift, εισήγηση στο Institut für Deutsche Gebärdensprache der Universität Hamburg, 20 Ιουνίου, Αμβούργο.

1994                    Gehörlos sein und Menschsein, εισήγηση στο DAFEG-Kongreß, 18 Οκτωβρίου, Δρέσδη.

1995                    Σκέψη και γλώσσα: γενικευμένη προσέγγιση στον ανθρώπινο λόγο και πορίσματα για την παιδαγωγική των κωφών, εισήγηση στην επιστημονική ημερίδα της ΟΜΕΡ, 27-28 Μαΐου, Χανιά, Κρήτη.

1995                    Εισαγωγή στην δίγλωσση αγωγή και εκπαίδευση κωφών, εισήγηση στο σεμινάριο επιμόρφωσης εκπαιδευτικού προσωπικού σε σχολεία ανηκόων, 19-23 Ιουνίου, Αθήνα.

1995                    Σκέψη και γλώσσα: η κοινή κληρονομιά του λόγου σε κωφά και ακούοντα παιδιά, εισήγηση στο Πανεπιστήμιο Θράκης, 15 Δεκεμβρίου, Αλεξανδρούπολη, Θράκη.

1995                    Η ταυτότητα του κωφού παιδιού, εισήγηση στην ημερίδα της ΟΜΕΡ, 15 Δεκεμβρίου, Αλεξανδρούπολη, Θράκη.

1996                    Σκέψη και γλώσσα: δίγλωσση αγωγή και εκπαίδευση του κωφού παιδιού, εισήγηση στο ΤΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Αθηνών, 08 Ιανουαρίου, Αθήνα.

1996                    Η δίγλωσση εκπαίδευση των κωφών ως αποφασιστικός παράγων για την κοινωνική τους ένταξη, εισήγηση στο ΙΙ Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Αγωγής, 02-04 Φεβρουαρίου, Ιόνιος Σχολή & Πανεπιστήμιον Αθηνών, Αθήνα

1996                    Δίγλωσση αγωγή και εκπαίδευση κωφών, εισήγηση στην Ημερίδα Ειδικής Αγωγής, 26 Απριλίου, Νάξος, Κυκλάδες.

1996                    Δίγλωσση εκπαίδευση και κοινωνική ένταξη του κωφού ατόμου, εισήγηση στην Ημερίδα: Ειδική εκπαίδευση: πραγματικότητα και προοπτικές, 18 Ιουνίου, Αθήνα.

1996                    Γλωσσολογία κινηματικών γλωσσών, σεμινάριο επιμόρφωσης του Σωματείου Διερμηνέων Ελληνικής Κινηματικής Γλώσσας, 10 διδακτικές ώρες, 14-15 Δεκεμβρίου, Αθήνα.

1997                    Σκέψη και γλώσσα: γενικευμένη προσέγγιση στον ανθρώπινο λόγο, εισήγηση στο ΤΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Αθηνών, 10 Δεκεμβρίου, Αθήνα.

1998                    Το παραμύθι ως εφαρμογή εννοιολογικής και γλωσσικής ανάπτυξης, εισήγηση στην επιστημονική ημερίδα της ΟΜΕΡ, 13 Μαρτίου, Αθήνα.

1998                    Παραγωγή ενός βασικού κύκλου εκμάθησης ελληνικής κινηματικής γλώσσας σε μορφή cd-rom: γλωσσολογική θεώρηση και μεθοδολογία, εισήγηση στο διακρατικό συνέδριο Horizon-Forum, 05 Απριλίου, Θεσσαλονίκη.

1998                    Η δίγλωσση εκπαίδευση των κωφών από την πλευρά της γλωσσολογίας, της κοινωνιολογίας και της ψυχολογίας της γλώσσας, σεμινάριο επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Ειδικό Γυμνάσιο Κωφών & Βαρηκόων Αγίας Παρασκευής, 21-25 Σεπτεμβρίου, 20 διδακτικές ώρες, Αθήνα.

1999                    Κοινωνική ένταξη, σεμινάριο ΕΛΕΠΑΠ, 26 Νοεμβρίου, 5 διδακτικές ώρες, Αθήνα.

1999                    Δίγλωσση εκπαίδευση των κωφών, εισήγηση στην ημερίδα του Δήμου Πατρέων για την πραγματικότητα και τις προοπτικές των ατόμων με ειδικές ανάγκες, 04 Δεκεμβρίου, Πάτρα.

2000                    Γλωσσική, σχολική, επαγγελματική και κοινωνική ένταξη κωφών, σεμινάριο ΕΛΕΠΑΠ, 03 Μαρτίου, 5 διδακτικές ώρες, Αθήνα.

2000                    Ένταξη κωφών στην γενική εκπαίδευση: επίλυση του γλωσσικού προβλήματος, εισήγηση στο συνέδριο για την ένταξη μαθητών με ειδικές ανάγκες στο γενικό σχολείο, Πανεπιστήμιον Αθηνών, ΤΕΑΠΗ, 15-16 Απριλίου, Αθήνα.

2000                    Γενική εισαγωγή στην γλωσσολογία των κινηματικών γλωσσών, σεμινάριο κατάρτισης της ΚΕΚΜΙΤ, χειμερινό εξάμηνο 2000-2001, 60 διδακτικές ώρες, Αθήνα.

2000                    Κινηματική γλώσσα: η τεχνολογία των πολυμέσωνστην υπηρεσία της εκπαίδευσης και της αποκατάστασης κωφών, εισήγηση στην ημερίδα της ΚΕΚΜΙΤ για την εφαρμογή τεχνολογίας πολυμέσων με σκοπό την προώθηση ίσων ευκαιριών για κωφούς, 16 Δεκεμβρίου, Αθήνα.

2002                    Zur Eltern-Kind-Beziehung in Familien mit hörenden und gehörlosen Mitgliedern aus erlebnis- und fachwissenbezogener Sicht, εισήγηση στην ημερίδα της BSGS, 22 Ιουνίου, Κολωνία.

2002                    Die Deutsche Gebärdensprache aus sprachdidaktischer Sicht, Σεμινάριο κατάρτισης εκπαιδευτών κινηματικής γλώσσας στην Βόρεια Γερμανία, Ένωση Ανηκόων Αμβούργου, 05-06 Ιουλίου, 10 διδακτικές ώρες, Αμβούργο.

2002                    Kontrastive Syntax von DGS und Deutsch, σεμινάριο κυρίου προγράμματος σπουδών στο Ινστιτούτο Γερμανικής Κινηματικής Γλώσσας Πανεπιστημίου Αμβούργου, εαρινό εξάμηνο 2002, 42 διδακτικές ώρες, Αμβούργο.

2002                    Zum Klassifikatorbegriff in der Gebärdensprachlinguistik, ανώτερο σεμινάριο στο Ινστιτούτο Γερμανικής Κινηματικής Γλώσσας Πανεπιστημίου Αμβούργου, εαρινό εξάμηνο 2002, 28 διδακτικές ώρες, Αμβούργο.

2002                    Entwicklung eines zweisprachigen Modells für die Erziehung und Bildung Gehörloser aus sprachwissenschaftlicher Sicht, σεμινάριο κυρίου προγράμματος σπουδών στο Ινστιτούτο Γερμανικής Κινηματικής Γλώσσας Πανεπιστημίου Αμβούργου, εαρινό εξάμηνο 2002, 42 διδακτικές ώρες, Αμβούργο.

2002                    Linguistische Betrachtung natürlicher Sprachen unter Einbeziehung der Gebärdensprachen, παραδόσεις στο Ινστιτούτο Γερμανικής Κινηματικής Γλώσσας Πανεπιστημίου Αμβούργου, εαρινό εξάμηνο 2002, 14 διδακτικές ώρες, Αμβούργο.

2003                    Οριζόντια και κάθετη ένταξη: ο πολυδιάστατος χαρακτήρας της ένταξης με παράδειγμα την ένταξη των ανηκόων, εισήγηση στην ημερίδα του ΠΕΣΕΑ, 12 Απριλίου, Αθήνα.

2003                    Η ελληνική κινηματική γλώσσα από διδακτική προοπτική, σεμινάριο επιμόρφωσης εκπαιδευτών ελληνικής κινηματικής γλώσσας στην Βόρεια Ελλάδα, Ένωση κωφών Βορείου Ελλάδος, 06-07 Ιουνίου, 12 διδακτικές ώρες, Θεσσαλονίκη.

2003                    Grammatik der deutschen Gebärdensprache, ανώτερο σεμινάριο στο Ινστιτούτο Γερμανικής Κινηματικής Γλώσσας Πανεπιστημίου Αμβούργου, χειμερινό εξάμηνο 2003-2004, 28 διδακτικές ώρες, Αμβούργο.

2003                    Δίγλωσση και διαπολιτισμική εκπαίδευση ανηκόων στην κινηματική γλώσσα ως πρώτη γλώσσα και στην γραπτή φθογγόγλωσσα ως δεύτερη γλώσσα, εισήγηση στο 13ο Διεθνές Συνέδριο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 11-14 Δεκεμβρίου, Θεσσαλονίκη.

2004                    Grammatik der deutschen Gebärdensprache. ανώτερο σεμινάριο στο Ινστιτούτο Γερμανικής Κινηματικής Γλώσσας Πανεπιστημίου Αμβούργου, εαρινό εξάμηνο 2004, 28 διδακτικές ώρες, Αμβούργο.

2004                    Einführung in die Linguistik der Deutschen Gebärdensprache, τακτικό σεμινάριο στο Ινστιτούτο Γερμανικής Κινηματικής Γλώσσας Πανεπιστημίου Αμβούργου, εαρινό εξάμηνο 2004, 52 διδακτικές ώρες, Αμβούργο.

2004                    Sprache, Kultur und Zivilisation: Nachdenken für die Gehörlosenkultur, εισήγηση στην ημερίδα: Wege zum Verstehen der Gehörlosenkultur, 04-06 Ιουνίου, Χαϊδελβέργη.

2004                    Zur Situation Gehörloser und Schwerhöriger in Griechenland, εισήγηση στην ημερίδα BSGS: Hörgeschädigtenpädagogik im internationalen Vergleich, 18-20 Ιουνίου, Αμβούργο.

2004                    Selbstwertgefühl und Selbstbewußtsein durch Kommunikation: Der Weg zur Ich-Identität und zur Wir-Identität, εισήγηση στην ημερίδα KoFo, 08 Σεπτεμβρίου, Κολωνία.

2004                    Grammatik der deutschen Gebärdensprache, ανώτερο σεμινάριο στο Ινστιτούτο Γερμανικής Κινηματικής Γλώσσας Πανεπιστημίου Αμβούργου, χειμερινό εξάμηνο 2004-2005, 28 διδακτικές ώρες, Αμβούργο.

2004                    Sprache, Kultur und Zivilisation mit Bezug auf die Gehörlosengemeinschaft, εισήγηση στο 3ο Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Φεστιβάλ Ανηκόων: Salvia, 21-23 Οκτωβρίου, Μόναχο.

2004                    Βerufliche Qualifizierung Gehörloser zum Gebärdensprachlehrer und Entwicklung einer multimedialen Grammatik für DGS, εισήγηση στο 5ο Σεμινάριο Κινηματικών γλωσσών, 29 Οκτωβρίου, Aachen.

2004                    Sprachdidaktische Darstellung der DGS-Syntax unter besonderer Berücksichtigung des Satzaufbaus, σεμινάριο επιμόρφωσης εκπαιδευτών γερμανικής κινηματικής γλώσσας, 05-07 Νοεμβρίου, 15 διδακτικές ώρες, Hagen.

2004                    Einführung in die Morphologie und die Syntax durch Sprachvergleich DGS-Deutsch, σεμινάριο επιμόρφωσης εκπαιδευτών γερμανικής κινηματικής γλώσσας, 12-14 Νοεμβρίου, 15 διδακτικές ώρες, Herrsching.

2004                    Interaktive Einführung in die Linguistik, σεμινάριο επιμόρφωσης εκπαιδευτών γερμανικής κινηματικής γλώσσας, 27 Νοεμβρίου, 10 διδακτικές ώρες, Zwickau.

2005                    Selbstwertgefühl und Selbstbewußtsein durch Kommunikation: Der Weg zur Ich-Identität und zur Wir-Identität, εισήγηση στην ημερίδα KoFo, 07 Ιουνίου, Essen.

2005                    Zur Standardisierung von Gebärdensprachen, σεμινάριο επιμόρφωσης εκπαιδευτών γερμανικής κινηματικής γλώσσας, 08-10 Ιουλίου, 15 διδακτικές ώρες, Lengerich.

2005                    Bewusste Auseinandersetzung mit und Verinnerlichung von der Linguistik, σεμινάριο επιμόρφωσης εκπαιδευτών ελβετικής κινηματικής γλώσσας, 04-06 Νοεμβρίου, 20 διδακτικές ώρες, Passugg/Ζυρίχη.

2006                    Αυτογνωσία και αυτοπεποίθηση μέσα από την επικοινωνία: Η πορεία προς την ταυτότητα του Εγώ και την ταυτότητα του Εμείς. Εισήγηση στην ημερίδα: «Γλώσσα των χεριών, εικόνα της ψυχής» του Σωματείου κωφών Ηρακλείου Καντία Κρήτης, 07 Οκτωβρίου, Ηράκλειο, Κρήτη.

2007                    Kontrastive Grammatik DSGS und Deutsch, σεμινάριο επιμόρφωσης εκπαιδευτών ελβετικής κινηματικής γλώσσας, 02-04 Μαρτίου, 20 διδακτικές ώρες, Passugg/Ζυρίχη.

2007                    Ολοκληρωμένο αναλυτικό πρόγραμμα για την διδασκαλία της ελληνικής κινηματικής γλώσσας ως δεύτερης (ξένης) γλώσσας. Εισήγηση στο 5ο Επιστημονικό Συνέδριο του ΠΕΣΕΑ, 01 Δεκεμβρίου, Αθήνα.

2007                    Αντιμετώπιση δυσκολιών γλωσσικού τύπου με την αρωγή των επιστημών της γλώσσας. Εισήγηση στην επιμορφωτική ημερίδα της Σχολικής Συμβούλου Γ Αθηνών & 3ης Περιφέρειας Ειδικής Αγωγής Νομαρχίας Αθηνών για εκπαιδευτικούς: «Αντιμετώπιση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών στην εκπαίδευση των μαθητών», 11 Δεκεμβρίου, Αθήνα.

2009                    Η κοινότητα των ανηκόων και η στήριξή της από την σκοπιά της επαγγελματικής συμβουλευτικής. Θεματική ενότητα 12 διδακτικών ωρών στο σεμινάριο: «Ειδική αγωγή και επαγγελματικός προσανατολισμός». Πανεπιστήμιον Αθηνών, Τομέας Ψυχολογίας, Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης στην Επαγγελματική Συμβουλευτική, 05 και 12 Δεκεμβρίου, Αθήνα.

2010                    Θέματα που αφορούν στην απώλεια ακοής. Θεματική ενότητα 10 διδακτικών ωρών στο σεμινάριο: «Ειδική αγωγή και επαγγελματικός προσανατολισμός». Πανεπιστήμιον Αθηνών, Τομέας Ψυχολογίας, Κέντρο Έρευνας και Αξιολόγησης στην Επαγγελματική Συμβουλευτική, 30 Οκτωβρίου και 21 Νοεμβρίου, Αθήνα.

2010                    Εμείς οι Κωφοί και η ιστορία μας: Αναζητώντας τις ρίζες μας μέσα στον χρόνο. Παρουσίαση στην εκδήλωση εορτασμού της παγκόσμιας ημέρας ΑμΕΑ. 02 Δεκεμβρίου, Αθήνα, ΓΕΛ Κωφών & Βαρηκόων Αγίας Παρασκευής.

2011                    Ειδική εισαγωγή στην γλωσσολογία. Θεματική ενότητα 10 διδακτικών ωρών στην ημερίδα για εκπαιδευτικούς κωφών και ειδικούς νοηματικής γλώσσας. ΓΕΛ Κωφών & Βαρηκόων Αγίας Παρασκευής, 19 Μαρτίου, Αθήνα.

2013                    Η Ορέστεια του Αισχύλου στην ελληνική νοηματική γλώσσα: Μία διαφορετική εκδοχή της κλασσικής τριλογίας (μαζί με τους: Ευαγγελία Κρεωνίδου, Δημήτρη Μαυρέα, Μαρία-Ελένη Παπακωνσταντίνου και Μαρία Τσεκούρα). Εισήγηση στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Εκπαίδευσης: «Διλήμματα και προοπτικές στην Ειδική Εκπαίδευση», Πανεπιστήμιον Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, 11-14 Απριλίου, Αθήνα.

2015                    Διαδραστική Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση: Το παράδειγμα του Γυμνασίου και του Λυκείου Κωφών & Βαρηκόων Αγίας Παρασκευής. Εισήγηση στην επιστημονική διημερίδα: «Η Ειδική Αγωγή στην Ελλάδα σήμερα: Ερευνητικές, παιδαγωγικές και θεραπευτικές προοπτικές». Πανεπιστήμιον Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, 24-25 Απριλίου, Αθήνα.

Δημοσιεύσεις

1981                    Νομοθεσία στην Ελλάδα και στην ΕΕ για τις επικίνδυνες χημικές ουσίες, στο: Χημικά Χρονικά, γενική έκδοση 46, 07, Αθήνα.

1985                    Η εκπαίδευση του κωφού παιδιού, στα πρακτικά του Πανελληνίου Συνεδρίου για το κωφό άτομο, Αθήνα.

1987                    Θεωρητική προσέγγιση στο κωφό παιδί, στο: Σύγχρονα Θέματα 30, 05, Αθήνα.

1988                    Zur Situation der Gebärdensprache in Griechenland, στο: Das Zeichen 03, Αμβούργο.

1990                    Gebärdensprache und universelle Sprachtheorie (διδακτορική διατριβή), Αμβούργο: Signum.

1990                    Kognition und Schrifterwerb bei Gehörlosigkeit, στο: G. & G. List (επιμ.): Gebärde, Laut und graphisches Zeichen, Opladen: Westdeutscher Verlag.

1990                    A generative-transformational basic concept for the common interpretation of sign language and spoken language, στο: S. Prillwitz & T. Vollhaber (επιμ.): Current trends in European sign language research, Αμβούργο: Signum.

1990                    The sync-writer computer programme, στο: S. Prillwitz & T. Vollhaber (επιμ.): Sign language research and application, Αμβούργο: Signum.

1994                   Κινηματική γλώσσα, στο: Γλώσσα 32, 18-44, Αθήνα.

1994                    Πρότυπο εννοιολογικό λεξικό ελληνικής κινηματικής γλώσσας, Πανεπιστήμιον Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Αθήνα.

1995                    Gehörlos sein und Menschsein, στο: DAFEG-Informationen-Zeitschrift 19, 03-10, Göttingen.

1995                    Η γλώσσα: το πρώτο θύμα, στο: Ελλάδα και Πολιτισμός, Μονή Κουτλουμουσίου, Άθως.

1996                    Η δίγλωσση εκπαίδευση των κωφών ως αποφασιστικός παράγων για την κοινωνική τους ένταξη, στα πρακτικά 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ειδικής Αγωγής, Ιόνιος Σχολή, Αθήνα.

1996                    Δίγλωσση εκπαίδευση και κοινωνική ένταξη του κωφού ατόμου, στα πρακτικά ημερίδας της ΠΕΠΣΕΕΕ για την ειδική αγωγή, Αθήνα.

1996                    Allgemeine Struktur der Gebärdensprachen, στο: S. Fries & J. Klenk (επιμ.): Gehörlos – nur eine Ohrensache? Aspekte der Gehörlosigkeit, DAFEG, Göttingen.

1996                    Κατάρτιση συμβούλων για κωφούς φοιτητές στο Συμβουλευτικό Κέντρο Φοιτητών Πανεπιστημίου Αθηνών, στο: Καλαντζή-Αζίζι, Α. (επιμ.): Ψυχολογική συμβουλευτική φοιτητών: Ευρωπαϊκή διάσταση και ελληνική εμπειρία, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

1997                    Ανακαλύπτω την γλώσσα των χεριών: Βασικός κύκλος εκμάθησης της ελληνικής κινηματικής γλώσσας για την διευκόλυνση της επικοινωνίας με κωφά άτομα στο εκπαιδευτικό και εργασιακό περιβάλλον, διδακτικό εργαλείο σε μορφή οπτικού δίσκου, Αθήνα: ΚΕΚΜΙΤ.

1998                    Κινηματική γλώσσα και καθολική γλωσσική θεωρία, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

1998                    Die griechische Gebärdensprachgemeinschaft an der Schwelle zum nächsten Jahrtausend, στο: Das Zeichen 46, 520-527, Αμβούργο.

2000                    Μαθαίνω να γράφω σωστά: Εισαγωγικός κύκλος εκμάθησης της γραμματικής της ελληνικής φθογγογλώσσας μέσα στα πλαίσια της δίγλωσσης εκπαίδευσης κωφών, διδακτικό εργαλείο σε μορφή οπτικού δίσκου, Αθήνα: ΚΕΚΜΙΤ.

2000                    Ένταξη κωφών στην γενική εκπαίδευση: Επίλυση του γλωσσικού προβλήματος, στο: Ζώνιου-Σιδέρη, Α. (επιμ.): Ένταξη: Ουτοπία ή πραγματικότητα; Εκπαιδευτική και πολιτική διάσταση της ένταξης μαθητών με ειδικές ανάγκες, Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.

2002                    Integration Gehörloser in das allgemeine Bildungswesen: Überwindung der Sprachbarriere, στο: Schulmeister, R. & Reinitzer, H. (επιμ.): Progress in Sign Language Research / Fortschritte in der Gebärdensprachforschung, Αμβούργο: Signum.

2002                    Interkulturelle Kommunikation zwischen Hörenden und Gehörlosen, στο: Das Zeichen 62, 510-514, Αμβούργο.

2002                    Δίγλωσση εκπαίδευση και κοινωνική ένταξη του κωφού ατόμου, στο: Θέματα Ειδικής Αγωγής 18, 59-74, Αθήνα.

2003                    Sprachrhythmen: Drei Beiträge zum integrierenden Zusammenhang von Gebärden- und Lautsprache, Αμβούργο, Signum.

2003                    Οριζόντια και κάθετη ένταξη, στο: Θέματα Ειδικής Αγωγής 20, 3-22, Αθήνα.

2003                    Διαδρομές στους γλωσσικούς ρυθμούς: μελετήματα για την κινηματική γλώσσα και την εκπαίδευση των ανηκόων, Αθήνα: Ατραπός.

2004                    Δίγλωσση και διαπολιτισμική εκπαίδευση ανηκόων στην κινηματική γλώσσα ως πρώτη γλώσσα και στην γραπτή φθογγόγλωσσα ως δεύτερη γλώσσα, στα πρακτικά του 13ου Διεθνούς Συνεδρίου Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη.

2005                    Entwicklung einer multimedialen DGS-Grammatik, στο: Das Zeichen 69, 83-89, Αμβούργο.

2006                    Γλωσσική επάρκεια και διδακτική επάρκεια στην ελληνική κινηματική γλώσσα, στο: Θέματα Ειδικής Αγωγής 31, 11-28, Αθήνα.

2007                    Einführung in die Linguistik. Αμβούργο: Signum.

2007                    Grammatik der Deutschen Gebärdensprache aus der Sicht gehörloser Fachleute. Αμβούργο: Signum.

2007                    Ολοκληρωμένο αναλυτικό πρόγραμμα για την διδασκαλία της ελληνικής κινηματικής γλώσσας ως δεύτερης (ξένης) γλώσσας. Πρακτικά του 5ου Επιστημονικού Συνεδρίου του ΠΕΣΕΑ, 01 Δεκεμβρίου, στο Θέματα Ειδικής Αγωγής 38, 122-146, Αθήνα.

2009                    Καταγραφή της Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας, στην επετηρίδα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: Syn-Thèses 2, Langue, Interculture, Communication, Département de Langue et de Littérature Françaises, σελ. 147-169, Θεσσαλονίκη.

2009                    Καταγραφή της Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας: Γραμματική Παραδοσιακού Τύπου. Λευκωσία: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου, εκδόσεις Αρμίδα.

2010                    Καταγραφή της Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας: Επικοινωνιακή Γραμματική. Λευκωσία: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου, εκδόσεις Αρμίδα.

2011                    Καταγραφή της Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας: Εννοιολογικό λεξικό. Λευκωσία: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου.

2011                    Σκέψεις με αφορμή την ανάγνωση του βιβλίου του Βασίλη Αργυρόπουλου: «Αρχαιολατρία και Γλώσσα: Θέματα ετυμολογίας και ορθογραφίας», Αθήνα, Ζαχαρόπουλος 2009, www.periglwssio.wordpress.com, 15 Αυγούστου.

2012                    Βιβλιοκριτική: Βασίλειος Αργυρόπουλος: «Ο πόλεμος των φθόγγων», Αθήνα, CaptainBook 2012 (http://www.captainbook.gr/article/8288).

2015                    Διαδικτυακή συνέντευξη γύρω από την κινηματική γλώσσα και την εκπαίδευση των ανηκόων: www.periglwssio.wordpress.com, 01 Απριλίου.

2015                    Βιβλιοκριτική: Βασίλειος Αργυρόπουλος: «Γιατί να μάθω ορθογραφία, και άλλα ορθογραφικά», ηλεκτρονικό βιβλίο, εκδόσεις Σαΐτα, www.periglwssio.wordpress. com, Αθήνα, 16 Απριλίου.

2015                    Διαδικτυακή συνέντευξη γύρω από την λεξικογραφία και την ορθογραφία: www.periglwssio.wordpress.com, 01 Μαΐου.

Μεταφράσεις και διασκευές λογοτεχνικών έργων

1982                    Ομάρ Χαγιάμ: Ρουμπαγιάτ, Αθήνα: Μπουκουμάνης.

1983                    Χαλίλ Γκιμπράν: Ανυπόταχτες ψυχές, Αθήνα: Μπουκουμάνης.

1983                    Χαλίλ Γκιμπράν: Καθρέφτες της ψυχής, Αθήνα: Μπουκουμάνης.

1985                    Χαλίλ Γκιμπράν: Η λιτανεία, Αθήνα: Μπουκουμάνης.

1985                    Heinz Willmann (επιμ.): Τα παιδιά της Χιροσίμα, εκθέσεις παιδιών που έζησαν την φρίκη της ατομικής βόμβας, Αθήνα: Μπουκουμάνης.

1986                    Χαλίλ Γιμπράν: Μυστικά της καρδιάς, Αθήνα: Μπουκουμάνης.

2011                    Έμμετρη διασκευή της Ορέστειας του Αισχύλου (Αγαμέμνων-Χοηφόροι-Ευμενίδες) για σχολικό θέατρο νοηματικής γλώσσας. Αθήνα: Γενικό Λύκειο Κωφών & Βαρηκόων Αγίας Παρασκευής.